duminică, 20 ianuarie 2019

Despre ASFAN Romania

Ne puteți găsi pe Facebook la pagina Facebook asfanufo și pe adresa noastră de internet www.asfanufo.ro
Asociația pentru Studiul Fenomenelor Aerospațiale Neidentificate 
(ASFAN-România) este o persoană juridică română, nonguvernamentală, nonprofit, constituită pe o perioadă nedeterminată. Hotărârea de înființare a Asociației a fost dată prin sentința civila nr.219 din 28 sept. 1998 a Tribunalului București, în baza actului de constituire din 30 martie 1998, semnat de membrii fondatori, a avizului 3344 din 24 sept. 1998 al Ministerului Cercetării și Tehnologiei și a celorlalte documente cerute de lege.

Membrii ASFAN sunt persoane fizice și juridice. Persoanele fizice sunt: membrii fondatori, titulari și aspiranți.

Scop: ASFAN desfășoară activități de cercetare, analiză, catalogare și informare a publicului larg și a cercetătorilor interesați, privind fenomenele aerospațiale neidentificate (incluzând Obiectele Zburătoare Neidentificate (OZN) și fenomenele asociate de regula acestora), precum și de evaluare a efectelor sociale și psihologice ale acestor fenomene. De asemenea, ASFAN realizează, cu forte proprii sau în colaborare, studii privind natura fenomenelor investigate, ca și eventuala lor valorificare științifică și tehnică.

Obiective principale:
 • organizarea de acțiuni complexe pentru studiul unor cazuri semnalate, cu exprimarea punctelor de vedere ale ASFAN;
 • legătura cu mass-media, pentru fructificarea informațiilor din presa scrisă și audiovizuala;
 • promovarea unei metodologii unitare de studiu al acestor fenomene (terminologie, chestionare etc.);
 • dezvoltarea unei bănci de date cu informații de profil
 • organizarea de ateliere mobile, laboratoare, grupuri de cercetare;
 • organizarea de simpozioane, școli de vara și alte forme de cercetare și instruire pentru formarea de specialiști în activitățile specifice Asociației;
 • organizarea de conferințe publice, ca și de alte acțiuni, dedicate informării și educării publicului larg, în vederea creșterii gradului de obiectivitate în percepția acestor fenomene;
 • promovarea lucrărilor rezultate din derularea programelor Asociației, precum și a materialelor de popularizare, inclusiv prin publicații sau producții audiovizuale proprii;
 • dezvoltarea unui sistem de contacte la nivel național și internațional, cu organizații și personalități cu preocupări similare, prin care să se facă cunoscută activitatea Asociației și a membrilor săi;
 • participarea la manifestări științifice de profil;
 • promovarea unor acțiuni pentru obținerea de fonduri pentru activitățile Asociației.
Patrimoniul se constituie, treptat, pornind de la minimul necesar înființării. Acest patrimoniu este, în principal: bănesc, de aparatura necesară cercetării și pentru suportul de informații al băncii de date (cărți, articole, înregistrări pe calculator, casete video, aparate de vizualizare etc.)

Finanțarea și constituirea patrimoniului se realizează prin:
 • cotizații de membru, stabilite anual
 • donații, subvenții, sponsorizări;
 • alte surse, în cadrul legislației românești.
Dacă doriți sa ne ajutați financiar, prin echipamente sau servicii în activitatea noastră, va rugam luați legătură în acest sens cu o persoană din conducere. 
Vă mulțumim anticipat!